Projekt w liczbach

Poniżej prezentujemy dane liczbowe dotyczące realizacji projektu.
Wskaźniki dotyczą stanu na 31 lipca 2014 r.