Do kogo adresowany jest projekt?

Zarządzanie oświatą w JST wiąże się z podejmowaniem wielu trudnych decyzji, szczególnie finansowych. Największą część budżetu JST pochłaniają wydatki związane z oświatą, dlatego to na nią kieruje się największą uwagę. Samorząd jest organizatorem usług edukacyjnych dla mieszkańców, finansuje je i w dużym stopniu realizuje swoją autonomiczną politykę oświatową.

Wspierający realizację wspomnianych zadań JST projekt „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap” adresowany jest do pracowników samorządów zajmujących się obszarem zarządzania oświatą i jej finansowaniem.

W szkoleniach stacjonarnych w całej Polsce udział biorą: dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, sekretarze, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych: prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie oraz pracownicy zespołów administracyjnych szkół, a także reprezentanci rad gminnych, powiatowych i sejmików województwa.