Rozwój kompetencji w ramach projektu

Szkolenia realizowane są w trzech obszarach tematycznych. Pierwszy dotyczy problemów optymalnej organizacji usług edukacyjnych. Drugi – racjonalnego finansowania tych usług. Trzeci obszar natomiast koncentruje się na prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu tak znaczną częścią budżetu JST, jaką stanowi budżet oświaty.