Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategiczne roli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w obszarze zarządzania i finansowania oświaty. Do zagadnień realizowanych w ramach tej inicjatywy należy w szczególności: opracowanie i upowszechnienie modeli planowania, zarządzania, monitorowania oraz finansowania szkół i placówek. Zależy nam także na podniesieniu kompetencji przedstawicieli JST, co zostanie dokonane przez system szkoleń i dostarczenie fachowych publikacji (w tym zawierających przykłady dobrych praktyk).


Realizując projekt wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, dążymy do tego, by uzyskać wysoką jakość edukacji poprzez optymalne finansowanie zadań oświatowych, a także efektywne zarządzanie oświatą, w tym podległymi samorządom placówkami.

Wspierający realizację wspomnianych zadań JST projekt "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap" adresowany jest do pracowników samorządów zajmujących się obszarem zarządzania oświatą i jej finansowaniem.